Четрнаеста седница Надзорног одбора РЛКЦЗС 07.11.2017.

XIV седница 07.11.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 13.седницедржане 11.08.2017.г.
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2017. до 30.09.2017.год.
  3. Разно.

Тринаеста седница Надзорног одбора РЛКЦЗС 11.08.2017.

XIII седница 11.08.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 12.седницедржане 17.05.2017.г.
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2017. до 30.06.2017.год.
  3. Разматрање актуелне ситуације у ЛКС и РЛКЦЗС.
  4. Разно.

Дванаеста седница Надзорног одбора РЛКЦЗС 17.05.2017.

XII седница 17.05.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 11.седницедржане 13.02.2017.г.
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2017. до 31.03.2017.год.
  3. Разно.