ПО за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Председник одбора

Спец. др. мед. Александра Андрић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Лидија Андрејић

Чланови одбора

Спец. др мед. Бојана Миљковић

Спец. др мед. Велимир Кнежевић

Спец. др мед. Вељко Ђенадић

Др мед. Горан Младеновић

Спец. др мед. Данијела Милошев

Др мед. Дејан Павловић

Спец. др мед. Сеад Личина

Спец. др мед. Снежана Бошњаковић