KME "Асертивна комуникација" у Крагуjевцу

Машински факултету Крагујевацу организује програм КМЕ:      

"Асертивна комуникација"

19. октобар 2018. 10 часова

Опширније...

KME "Како мотивисати запослене у здравству" у Крагујевцу

Машински факултету Крагујевацу организује програм КМЕ:

"Како мотивисати запослене у здравству"

19. октобар 2018. 10 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода. Одлукаброj:153-02-507/2018-01 од 05.03.2018.године, редни број 102 (А-1-163/18 ).

Опширније...

КМЕ "Ургентна стања у хирургији-здравствена нега болесник" у Крагујевцу

Машински факултету Крагујевацу организује програм КМЕ:

"Ургентна стања у хирургији-здравствена нега болесник"

20. октобар 2018. 10 часова

Опширније...

КМЕ - "URO FORUM" 20.-21.10.2018. у Београду

UroForum2018 tmb