НОВИ ПРАВИЛНИК О КМЕ ИЗАШАО У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

Нови Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике. После вишегодишњег настојања Лекарска комора Србије је успела да се у Правилник унесу измене које омогућавају коморама здравствених радника да спроводе поступак континуиране едукације, а из свог делокруга рада који је утврђен законом.

У "Сл. гласнику РС" бр 23/2016 од 7. марта 2016 године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника који је интегрисан у текст.

pdf iconПравилник - пречишћен текст