KME "Организација и стандарди у нези и лечењу пацијената са булозном епидермолизом" у Крагујевцу

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује програм КМЕ:

"Организација и стандарди у нези и лечењу пацијената са булозном епидермолизом"

31. август 2017., 09 часова, Машински факултет Крагујевац

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.

Одлукабрoj: 153-02-489/2017-01, од 03.03.2017. године, редни број 230 (Д-1-376/17)

Аутор: Мирјана Томић

Циљна група: Медицинске сестре и здравствени техничари

Напомена: Котизација за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре 6 бодова 1.400,00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 28. августа 2017. године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић