KME "Асертивна комуникација у здравству" у Крагујевцу

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује програм КМЕ:

01. септембар 2017. 14 часова, Машински факултет Крагујевац

"Асертивна комуникација у здравству"

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.

Одлукабрoj: 153-02-3989/2016-01, од 21.11.2016. године, редни број 16 (A-1-2406/16)

Аутор: Зорица Марковић

Циљна група: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

Напомена: Котизација за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре 6 бодова 1.400,00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 28. августа 2017.године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић