КМЕ "Испитивање мишљења корисника у здравству" у Крагујевцу

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује програм КМЕ:

"Испитивање мишљења корисника у здравству"

02. септембар 2017., 09 часова, Машински факултет Крагујевац

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода.

Одлукабрoj:153-02-1697/2017-01,од 19.05.2017.године,редни број173(A-1-1326/17)

Аутор: Сузана Богдановић

Циљна група: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

Напомена: Котизација за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре 6 бодова 1.400,00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 28. августа 2017. године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић