Обрасци за кандидатуру - важно обавештење за чланове ЛКС и кандидате за чланове Скупштине ЛКС и скупштина РЛК

Дана 12.04.2018. године одржана је прва седница Централне изборне комисије ЛКС на којој су донета следећа акта и обрасци за кандидатуре

1.Пословник о раду ЦИК ЛКС

2.Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у ЛКС

 

3. Обрасци спровођења избора (обрасци за кандидатуру)

- Изјава о подношењу кандидатуре за члана Скупштине ЛКС О-1-2018

- Изјава о подношењу кандидатуре за члана Скупштине РЛК О-1-1-2018

- Списак чланова ЛКС који подржавају кандидата за члана Скупштине ЛКС О-2-2018

- Списак чланова ЛКС који подржавају кандидата за члана Скупштине РЛК О-2-1-2018

- Потврда о предаји кандидатуре за члана Скупштине ЛКС О-3-2018

- Потврда о предаји кандидатуре за члана Скупштине РЛК О-3-1-2018

Кандидатуре је неопходно предати лично у просторијама РЛКЦЗС у Крагујевцу а најкасније до 07.05.2018. до 24 часа.


4.Извод из Одлуке Скупштине ЛКС о утврђеним изборним јединицама за изборе чланова Скупштине ЛКС и скупштина РЛК