Збирна табела Лекарске коморе Србије - октобар 2019. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јул 2019. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2019. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2018. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јул 2018. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Април 2018. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2018. године
Јавни позив за акредитацију програма континуиране едукације
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2017. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Април 2017
Примедбе - Табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2017
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2017
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2016. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јул 2016. године
Табела примедби април 2016
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ЈАНУАР 2016. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2015. године
ЗБИРНА ТАБЕЛА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ЈУЛ 2015. године
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Април 2015
Табела примедби Јануар 2015
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2015.
Табела примедби октобар 2014
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2014
Табела примедби Јули 2014
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јули 2014
Табела примедби Април 2014
Табела Здравственог савета Србије - Примедбе јануар 2014
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2014
Табела - Примедбе октобар 2013
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2013
Здравствени савет Србије - Табела примедби јул 2013
Нова верзија табеле ЗСС усаглашена са закључцима са састанка посебне радне групе за КМЕ од 19.08.2013.
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јули 2013
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Примедбе април 2013
Збирна табела Лекарске коморе Србије - Април 2013
Обавештење - Збирна табела Лекарске коморе Србије - Јануар 2013
Табеле Здравственог савета Србије