strucna128Стручна служба


Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад

pdf-icon(pdf)

Програм обуке радника из области заштите од пожара

pdf-icon(pdf)

План и програм спровођења поступка процене ризика радних места у Лекарској комори Србије

pdf-icon(pdf)

Правилник о заштити од пожара 

pdf-icon(pdf)

Правилник - општи акт о безбедности и здрављу на раду

pdf-icon(pdf)