Бесплатни online програми ПКМЕ

Platforma za KME


Бесплатни online програми АKME

Akademija za KME

Бесплатни online програми КМЕ

Поштовани,
Обавештавамо Вас да сте у могућности да остварите бесплатну континуирану медицинску едукацију, полагањем следећих тестова:

1. "SLEEP APNEA – озбиљна болест на коју се ретко помишља: новине у дијагностици и терапији", који је акредитован у јануарском акредитационом року за лекаре под бројем А-1-147/15.

http://www.pulmologija.rs/kontinuirana-medicinska-edukacija-testovi/


2. "Главобољасимптоми/илизнакупозорења", акредитован под бројем A-1–2636/15 са 8 бодова за тестиране.

http://kme.so-vil.co.rs/moodle/

Кликом на link добићете све информације о самом тесту, условима и начину пријављивања.

Скениране сертификате о положеном online тесту добићете у .pdf формату на Вашу email адресу коју будете унели приликом регистровања на систем.