УПИС У ИМЕНИК

pdf-icon Упутство за упис лекара у именик Лекарске коморе Србије

pdf-icon Образац за упис у именик Лекарске коморе Србије 

 

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

pdf-icon Захтев за издавање лиценце

 

ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ

pdf-icon Захтев за обнављање лиценце

pdf-icon Потврда о раду у здравственој делатности

pdf-icon Захтев за полагање лиценцног испита

 

ИЗМЕНА ЛИЦЕНЦНОГ ЛИСТА

pdf-iconЗахтев за измену лиценцног листа

 

УВЕРЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

(О чланству, поседовању лиценце ЛКС, изреченим дисциплинским мерама)

pdf-iconЗахтев за издавање уверења из службене евиденције

 

УВЕРЕЊЕ О ДОБРОМ ГЛАСУ "Good standing certifikate"

doc iconЗахтев за издавање уверења о добром гласу - електронска форма (достава email-ом)

pdf iconЗахтев за издавање уверења о добром гласу - за штампу

pdf iconПример уплатнице за "Good standing certifikate"

 

ОСТАЛА УВЕРЕЊA

pdf-iconЗахтев за испис због промене пребивалишта

pdf-iconЗахтев за престанак чланства у ЛКС

pdf-iconЗахтев за издавање потврде о бодовању


*Пример попуњене уплатнице за измирење чланарине


Uplatnica web