KME "40. Симпозијум лекара југозападне Србије и северне Црне Горе са међународним учешћем" у Прибоју

Поштовани ,

На основу Правилника о ближим условима за спровођење континуиране медицинке едукације за здравствене раднике и сараднике , као организатори акредитованог програма КЕ , обавештавамо Вас да ће се јубиларни 40. Сабор лекара југозападне Србије и северне Црне Горе одржати дана 18 и 19. октобра 2019. године .

Одлуком Здравственог савета Републике Србије број 153-02-01685/2019-01 од 19.08.2019. године извршено је вредновање и категоризација 40. Сабора лекара југозападне Србије и северне Црне Горе. Сабор је категорисан под евиденционим бројем А-1-2086/19 као Национални симпозијум са међународним учешћем, чији учесници лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, социјални радници, педагози и психолози добијају следећи број бодова: 5

Са постовањем

Опста болница Прибој и Дом здравља Прибој