Извршни одбор

Председник

Спец. др мед. Љиљана Станимировић

Потпредседник из државне праксе

Др мед. Александра Андрић

Потпредседник из приватне праке

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Чланови

Спец. др. мед. Аксентије Тошић

Спец. др. мед. Александар Илић

Спец. др. мед. Бранка Јоцић

Спец. др. мед. Бранко Радивојевић

Др мед. Дејан Павловић

Спец. др мед. Фатмир Бирђозлић

Др сци. мед. прим. Горан Азањац

Спец. др мед. Јадранка Поповић

Спец. др. мед. Јусуф Нуковић

Мр сци. мед. Марија Марковић

Спец. др. мед. Зорица Џида