КМЕ "Ургентна стања у хирургији-здравствена нега болесник" у Крагујевцу

Машински факултету Крагујевацу организује програм КМЕ:

"Ургентна стања у хирургији-здравствена нега болесник"

20. октобар 2018. 10 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је КУРС са 6 бодова.Одлукаброj:153-02-507/2018-01,од 05.03.2018.године,редни број 36 ( Д -1-296/2018)

Циљна група: Лекари, медицинске сестре и здравствени техничари

Аутори: Ацц др Душан Мицић, Ацц др Срђан Мијатовић, спец.стр сестра Мирјана Прибићевић, вмс Ивана тејић, стр спец Катарина Здравковић, мастер мен. јавног здравља спец сестра Љиљана Ђукић

Напомена: Котизација за лекаре 10 бодова 2.200,00 динара. Фармацеути, стоматолози, биохемичари 4 бода котизација 1.000,00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 16 .октобра 2018. године.

Број ограничен. Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић