KME „Подизање свести здравствених радника о потреби палијативног збрињавања“ у Крагујевацу

Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије "СЕСТРИНСТВО" организује програм КМЕ:

 „Подизање свести здравствених радника о потреби палијативног збрињавања“

Mашински факултет Крагујевац

21. март 2019. - 14 часова

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 2 бода. Одлука броj: 153-02-2275/2018-01, од 21.08.2018. године, редни број 35 (А-1-1743/18)

Аутор: Љубена Пауновић

Циљна група: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари и медицинске сестре и здравствени техничари

Напомена: Котизација за лекаре 10 бодова 2.200,00 динара, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре 4 бода 1.000, 00 динара. Котизација за медицинске сестре свих смерова и здравствени техничаре, 10 бодова 1.500,00 динара.

Пријављивање и уплата котизације најкасније до 18. марта 2019.године.

Број ограничен.

Контакт телефон 064/ 30 112 64 Биљана Маринковић-Анђелковић